VOETBAL OP ZATERDAG

VOETBAL OP ZATERDAG

Ads 1

Content

Colofon

STICHTING VOETBAL OP ZATERDAG

Postadres: Winterheide 7, 3069 LK  Rotterdam
IBAN: NL35 RABO 0121 2171 24, t.n.v. Voetbal op Zaterdag te Bunschoten
Geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder nummer 08118104

BESTUUR

Arthur van den Berg (voorzitter)
Aad van der Graaf (secretaris)
Ferry Tóth (penningmeester, technische zaken)
Lianne Bol (redactionele zaken)

DOELSTELLING

Artikel 2 van de statuten van de stichting Voetbal op Zaterdag luidt:
 1. De stichting heeft ten doel:
  1. het bevorderen van een onafhankelijke nieuwsvoorziening over het amateurvoetbal in het algemeen en het zaterdagamateurvoetbal in het bijzonder.
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  1. het bouwen dan wel doen bouwen en verzorgen van een website ter verspreiding van informatie;
  2. het samenstellen, uitgeven en verspreiden van een weekbulletin en speciale publicaties;
  3. alle andere wettelijk toegestane middelen.

Footer

©Stichting Voetbal op ZaterdagRSSTwitterDisclaimer & cookiebeleidColofonAdverteren

Ads 2