VOETBAL OP ZATERDAG

VOETBAL OP ZATERDAG

Ads 1

Content

Rob de Boer is lid van de technische commissie van GVVV.

Geachte besturen Betaald voetbal en Amateurvoetbal KNVB,

 

Rob de Boer
TC-lid bij GVVV

 

Via deze weg richt ik mij graag nog een keer tot u. Er zijn namelijk wat dingen die ik niet zo goed begrijp en daarom vraag ik in deze brief of u daar een antwoord op wilt geven.

 

Het gaat hier met name om zaken rondom de Tweede en Derde divisie. Laat ik beginnen met het volgende.
Ik lees zo nu en dan en ik hoor zo nu en dan, dat tijdens de laatste bondsvergadering is besloten om meer belofte teams toe te laten. Dit is dan mede besloten vanwege het feit dat de amateurclubs dan aan minder licentie-eisen zouden hoeven te voldoen.

Nu bezoek ik regelmatig vergaderingen die over dit onderwerp gaan, maar ik krijg nu niet de indruk dat veel clubs het op die manier zien. Dat de clubs het daarmee eens zouden zijn! Mijns inziens is dat een misvatting. Wellicht kunt u nader toelichten hoe dit dan is gegaan.

 

Verder heeft het mij zeer verbaasd, dat een dergelijk besluit al is genomen voordat er überhaupt een evaluatie heeft plaats gevonden. Als je toch dingen voor het eerst uitoefent, dan evalueer je toch met de desbetreffende verenigingen die het aangaat en pas dan ga je nieuwe besluiten nemen toch?

Wij als Tweede en Derde divisieclubs hebben inmiddels al geëvalueerd en de uitkomsten daarvan zijn inmiddels op sommige onderwerpen heel duidelijk. Maar wordt er dan door u ook iets gedaan met deze uitkomsten? Binnen een paar dagen is ook de uitslag van de door uzelf gehouden enquête bekend. Ik ga ervan uit dat deze enquête eenzelfde beeld laat zien dan de enquête van de clubs zelf. Als dat beeld dan ook zo overduidelijk is over, laten we zeggen bijvoorbeeld de 'Jong' teams (meer of minder of geen) is mijn vraag wederom, wordt er dan iets met de uitslag gedaan?
Er is nl al besloten in de bondsvergadering. Of kunt u gezien de 'vermoedelijke' uitslag,  als bestuurder, dit besluit nog terugdraaien? Graag ontvang ik daarop van u een antwoord.

 

Verder vraag ik mij af of het mogelijk is om onderwerpen die specifiek gaan over bepaalde divisies, dan wel klassen, voortaan te bespreken met die belanghebbenden. En dan niet in de vorm van een belangenvereniging (die overigens goed werk verricht), maar gewoon als volwaardige gesprekspartners met stemrecht.
Vooral dat laatste is van eminent belang.

 

Nu gaat het middels het stemmen van zestig ledenraad leden. Dertig uit het betaalde voetbal en dertig vanuit het amateurvoetbal.
Mij bekruipt nu iedere keer het gevoel dat als het betaalde voetbal iets wil bereiken, er in ieder geval al dertig mensen uit het betaalde voetbal (vanuit hun belang terecht) voor dit onderwerp zijn. Dat betekent dat er nog maar een ledenraadslid vanuit de amateurs voor hoeft te stemmen en er is een meerderheid. Ik weet dat de dertig leden de landelijke vertegenwoordigers zijn van het amateurvoetbal. Maar voelen die zo met iedereen mee dat men kan inschatten wat de belangen zijn als het gaat om bijvoorbeeld de Tweede en Derde divisie?

 

Ik geef u een willekeurig voorbeeld. Stel een ledenraadslid uit de provincie Groningen (hier had ook Zeeland kunnen staan hoor) moet stemmen over meer 'Jong' teams wel of niet in de Tweede of Derde divisie. Maar die persoon vindt het beste leuk dat Jong FC Groningen in de Tweede divisie speelt. Kan hij ook eens kijken naar ploegen als bijvoorbeeld IJsselmeervogels of Spakenburg. Dus die persoon is voor meer 'Jong' teams, want ach is toch leuk, wat maakt het uit? Dan is het leed geschied in dit geval. 31-29. Voorstel aangenomen.

Natuurlijk weet ik niet zeker of het zo gaat maar het gevoel wat ik erbij heb gaat wel die kant op.

Kunt u mij laten weten of het daadwerkelijk zo gaat? En kunt u dan wellicht ook laten weten of dat in de toekomst niet anders kan. Gewoon de direct betrokkenen horen en aan de hand daarvan beslissen? Ik hoor graag van u.

 

Ik las trouwens dit weekend dat een deel van u ook wel geschrokken is van het aantal BVO's (18) wat ineens mee wil doen.
Betekent dit dan toch dat we er wellicht wat anders op gaan verzinnen? Is er nog een beetje licht te bespeuren als het gaat om genoemd onderwerp. Ik hoop het van ganser harte.

U kunt mij altijd bellen.

 

Vertrouwende op een spoedig bericht uwerzijds, groet ik.

Hoogachtend,

 

Rob de Boer.


 Hits  3965 

Footer

©Stichting Voetbal op ZaterdagRSSTwitterDisclaimer & cookiebeleidColofonAdverteren

Ads 2